BIM en Revit trainingen voor werkvoorbereiders

Praktische informatie

Duur

3 dagen van 9:00 – 16:30 uur
Tussen de middag wordt de lunch verzorgd.

Trainingsmateriaal

Nederlands studieboek en werkboek

Prijs

650 euro (excl. btw) per persoon, inclusief trainingsmateriaal, certificaat van deelname en lunch.

Inhoud van de training

 • De architect heeft een BIM-protocol, de opdrachtgever, het bouwbedrijf en allemaal lijken ze op elkaar. Wat zijn belangrijke zaken hierin en welke punten moeten verder worden uitgewerkt?
 • Level of Development is een begrip dat door het Amerikaanse Instituut voor Architectuur is bedacht. Hoe verhoudt dit begrip zich tot onze fases in het bouwproces?
 • Afspraken zijn dikwijls vaag en de verwachting of behoefte van alle partijen is niet geheel duidelijk. Om conflicten te voorkomen moet dit goed in kaart worden gebracht.
 • Revit is slechts één voorbeeld van een softwarepakket dat toegepast wordt in een BIM-proces. Er zijn meerdere programma’s waarmee je kunt modelleren, maar ook programma’s waarmee je controles kan uitvoeren of simulaties van de planning kunt maken.
 • IFC is de uitwisselingsstandaard voor gebouwmodellen die door BuildingSmart wordt beheerd. Hoe soepel verloopt die uitwisseling en wat doe je met een IFC wanneer je deze krijgt?
 • De verschillende disciplines in het bouwproces bouwen hun eigen modellen. We kunnen deze samenvoegen tot één integraal model. Hoe doen we dat en zorgen we voor een juiste afstemming?
 • Revit maakt gebruik van een gedeeld coördinatensysteem. Wat houdt dit in en wat moet je daar meer van weten, als je bijvoorbeeld een kadastrale onderlegger hebt of een civieltechnische inmeting?
 • Een gebouw zelf modelleren met bouwcomponenten. Tot welk niveau en wanneer maak je gebruik van detailcomponenten?
 • Instance Parameters en Type Parameters, oftewel het verschil tussen Instances en Types van een component. Waarom zijn Shared Parameters zo belangrijk en waarvoor gebruik je Project Parameters?
 • Voor de koppeling naar andere programmatuur, zoals voor kostenraming en bestek, wordt veelal een codering toegevoegd. Bekende coderingsmethodieken zijn de NLSfB, STABU en de NEN2631. Op welke manier leggen we dit soort zaken vast in het model en kunnen we ook eigen codes toekennen?
 • We zien steeds meer dat onderaannemers en toeleveranciers mee modelleren in een BIM-traject. Hoe managen we dat of hoe komen we anders aan de onderdelen die we nodig hebben om componenten zelf te plaatsen?
 • Afhankelijk van de opbouw en betrouwbaarheid van het model zijn hier goede hoeveelhedenstaten uit te halen. Hoe doen we dat?
 • Hoe gaan we met fasering om in een model? We maken views ten behoeve van slooptekeningen en de nieuwe situatie. Kleuren in de fasefilters geven direct een duidelijk beeld van wat oud en nieuw is en welke werkzaamheden daarbij horen.
 • Hierbij worden aspecten belicht over hoe men fysiek kan samenwerken aan modellen in Revit. Het delen van een project in de Cloud, via Dropbox en het gebruik van Collaboration binnen het bedrijf komen aan de orde.

Dit en nog veel meer wordt behandeld in de BIM en Revit training voor werkvoorbereiders.

Aanmelden