Rappange & Partners Architecten

Een wandeling van Amsterdam Centraal door de Jordaan naar Rappange aan de Lauriergracht.
Mooi even de tijd om het specialisme van dit architectenbureau in je op te nemen voordat we met de Revit training starten.
Revit en restauratie? Jazeker. Ideaal om oud en nieuw op elkaar af te stemmen.
Je ontkomt er niet aan om in dit soort werk veel op de bouw uit te zoeken,
maar met het virtuele bouwen kan je al veel oplossingen vooraf bedenken en kan je de disciplines goed op elkaar afstemmen.

website: https://www.rappange.nl/

Adviesbureau Dekker Engineering

Adviesbureau Dekker Engineering is een bureau voor steigeradvies, -ontwerp en -engineering. De complexiteit van de steigerbouw en de grote verantwoordelijkheid heeft ertoe geleid dat ook dit bureau besloten heeft om te participeren in het BIM proces en de steigers eerst op de virtuele bouwplaats op te bouwen. Daarvoor zijn samen met RevitOpleidingen slimme routines en componenten ontwikkeld die een aanzienlijke besparing in tijd opleveren.

website: http://www.adviesbureau-dekker-engineering.nl/

Gispen

Gispen, de bekende leverancier van kantoor inrichtingen uit Culemborg, ervaart een toenemende vraag naar Revit componenten van het leveringsprogramma. Revitopleidingen.nl heeft de opdracht gekregen om Families te bouwen die via de website van Gispen aangeboden zullen worden aan architecten en andere geinteresseerden. De Families zijn modulair van opbouw en in verregaande mate te configureren.

website: http://www.gispen.com/nl/

Fokkema & Partners

Fokkema & Partners in Delft nam enkele jaren geleden het besluit om Revit in het ontwerpproces te gaan gebruiken. Aanvankelijk met de nodige scepsis of de software zou passen bij hun manier van werken, werden zij al gauw geconfronteerd met de toenemende vraag voornamelijk bij overheidsopdrachten. Een veel voorkomende vraag is de verwerking van enorme hoeveelheden gegevens uit het Programma van Eisen in het model, daarnaast is er een grote behoefte aan niet-standaard componenten bij de vele uiteenlopende projecten. Groepsgewijs zijn de medewerkers opgeleid in het gebruik van Revit, waarbij rekening gehouden werd met de toepassing in hun specifieke vakgebied. Bij de eerste projecten kregen zij werkplekbegeleiding en werden bij herhaling korte sessies georganiseerd om vragen en problemen door te nemen. Revit wordt gebruikt naast een heel scala van andere softwaretoepassingen.

website: http://www.fokkema-partners.nl/

Grosveld van der Velde

Grosfeld van der Velde Architecten in Breda begon enkele jaren geleden met een oriënterende klassikale Revit cursus voor enkele architecten. Omdat de vraag er nog niet was, werden de Revit ambities op de lange baan geschoven en pas na twee jaar werd er een plan gemaakt om Revit goed op de kaart te zetten. De kennis van de architecten werd opgefrist en ieder ging met een eigen project aan de slag onder wekelijkse begeleiding. Naderhand werden ook de overige werknemers opgeleid en konden bij het ontwikkelen van hun vaardigheden gebruik maken van de reeds aanwezige kennis van hun voorgangers. Bij ieder project wordt zorgvuldig afgewogen of het gebruik van Revit een meerwaarde heeft, maar de meeste nieuwe projecten worden tegenwoordig in Revit voorbereid.

website: http://grosfeldvandervelde.nl/

Architecten van Mourik

Training Revit Architecture. De eerste groep cursisten had ik 3 jaar geleden al getraind en nu was een tweede groep cursisten aan de beurt. Een gemengde groep van bouwkundigen en architecten. Gretig om te leren en vol overtuiging van de meerwaarde die Revit bij de ontwikkeling van projecten oplevert. Tijdens de training toonde de directie haar betrokkenheid door regelmatig samen met de cursisten naar de mogelijkheden te kijken en te delen in het enthousiasme.

website: http://www.architectenvanmourik.nl

Mecanoo Architecten – Delft

Training, begeleiding en vormgeving bureaustandaard voor Revit en BIM. Mecanoo is inmiddels zover dat ieder nieuw project in Revit wordt uitgevoerd. Nieuwe en bestaande bouwkundigen en architecten worden opgeleid om met Revit te kunnen werken. Projectteams worden begeleid bij een grote diversiteit aan projecten met allemaal hun eigen problematiek. Projecten uiteenlopend van een multicultureel centrum in Shenzhen, woningbouw in Cambridge tot het Hilton op Schiphol. Zowel intern als met externen wordt samengewerkt op Revit Server. Om een hoge mate aan efficiency te bereiken wordt er veel aandacht besteedt aan het opzetten van een goede bureausystematiek. Hieronder vallen bibliotheken, protocollen en werkmethodieken. Leuk om te horen als architecten, na hun eerste schermutselingen met Revit, het werken met deze software als een enorme vooruitgang in het ontwerpproces ervaren.

website: http://www.menacoo.nl

Groninger Forum

In samenwerking met BuildLogic opdracht gekregen van de natuursteen combinatie Van Stokkum en Dekker om een BIM te maken van het natuursteen voor het Groninger Forum. Ongeveer 17.000 natuursteen panelen moeten virtueel worden geplaatst in het model. Om dit arbeidsintensieve werk snel uit te kunnen voeren is een concept bedacht met zogenaamde Adaptive Components en Divided Surface Paneling. Voor het plaatsen van de panelen is samenwerking gezocht met architecte Anne Hoekstra.

Van Bokhorst Architecten BNA

Revit Architecture training en eerste dagen project begeleiding. Van Bokhorst Architecten maakte de overstap van AutoCAD naar Revit Architecture. Voorafgaand aan de aanschaf van Revit en de overstap is het gehele bureau getraind in de toepassing van Revit Architecture in het bouwvoorbereidingsproces. Aansluitend is de beslissing genomen om Revit aan te schaffen en het eerste project hiermee te gaan doen. De opdrachtgever van dit eerste project was zeer geïnteresseerd in het voorstel om het project in BIM te gaan doen en heeft hier extra budget voor uitgetrokken.

website: http://www.vanbokhorstarchitecten.nl/