Dienstverlening

Advies en ondersteuning bij BIM en Revit gerelateerde werkzaamheden.

Advies

Veranderen is lastig. De overstap maken van het vertrouwde CAD-tekenen naar het virtuele bouwproces is dat net zo goed. Een aantal factoren die een positieve invloed hebben op dit veranderingsproces zijn redelijk voor de hand liggend.

  • Je hebt een paar enthousiaste werknemers nodig die de kar gaan trekken
  • Het BIM-proces wordt volledig door het management gesteund
  • Ga met een concreet project aan de slag, geen oefenproject
  • Houd het in het begin eenvoudig, je groeit snel genoeg naar meer toe.

Al lijkt dit nog zo vanzelfsprekend, in de praktijk is dat vaak zo gemakkelijk nog niet. Begeleiding van dit proces verkleint het afbreukrisico. Daarnaast zorg je er natuurlijk voor dat medewerkers goed getraind aan de slag gaan.

 

Begeleiding

Het eerste project zal zich niet zonder slag of stoot gewonnen geven. Een training gevolgd, maar wat nu?

Door de jaren heeft Cees van Ancum veel projecten begeleid en ervaren dat het absoluut een meerwaarde heeft gehad voor de bureaus die hiervan gebruik hebben gemaakt. Frappant is dat in de meeste gevallen aanzienlijk minder begeleidingsdagen noodzakelijk waren dan verwacht.

Doordat de aankomende Revit-modelleurs een vraagbaak en klankbord hebben, is de continuïteit van het project gewaarborgd en raakt men minder gauw gefrustreerd als het even tegenzit. Daar waar nodig kan er even mee gemodelleerd worden, maar het is vooral een verlenging van het leerproces.

Begeleiding wordt vaak gevraagd bij de eerste Revit-projecten maar ook wanneer een bureau voor het eerst gaat samenwerken met andere partijen. Van “Little BIM” groeit de projectvoorbereiding langzamerhand uit tot “Big BIM”.

Overtuigd van de meerwaarde van begeleiding? Bel of e-mail in beide gevallen voor een afspraak.

Contact