Fokkema & Partners

Fokkema & Partners in Delft nam enkele jaren geleden het besluit om Revit in het ontwerpproces te gaan gebruiken. Aanvankelijk met de nodige scepsis of de software zou passen bij hun manier van werken, werden zij al gauw geconfronteerd met de toenemende vraag voornamelijk bij overheidsopdrachten. Een veel voorkomende vraag is de verwerking van enorme hoeveelheden gegevens uit het Programma van Eisen in het model, daarnaast is er een grote behoefte aan niet-standaard componenten bij de vele uiteenlopende projecten. Groepsgewijs zijn de medewerkers opgeleid in het gebruik van Revit, waarbij rekening gehouden werd met de toepassing in hun specifieke vakgebied. Bij de eerste projecten kregen zij werkplekbegeleiding en werden bij herhaling korte sessies georganiseerd om vragen en problemen door te nemen. Revit wordt gebruikt naast een heel scala van andere softwaretoepassingen.

website: http://www.fokkema-partners.nl/